Bible21Ester1,13

Ester 1:13

Po­ra­dil se však s mudrci znalý­mi po­stupů (králov­ské záleži­tosti se to­tiž řeši­ly se vše­mi znal­ci práv a řádů;


Verš v kontexte

12 Když jí ale eu­nu­chové vy­ří­di­li králov­ský roz­kaz, králov­na Vaš­ti při­jít odmítla. Král se roz­lí­til, že hněvem jen hořel. 13 Po­ra­dil se však s mudrci znalý­mi po­stupů (králov­ské záleži­tosti se to­tiž řeši­ly se vše­mi znal­ci práv a řádů; 14 nej­blíže mu byli Karše­na, Šet­ar, Ad­ma­ta, Taršiš, Me­res, Mar­se­na a Me­mu­chan – sedm per­ských a méd­ských vel­možů, kteří mě­li přístup k samé­mu krá­li a za­ují­ma­li přední mís­ta v říši):

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A kráľ po­vedal mudr­com, znajúcim časy (lebo tak sa riešila vec kráľova, pred všet­kými znalými zákona a práva;

Evanjelický

13 Po­vedal mudr­com, ktorí sa vy­znali v po­meroch, lebo obyčaj­ne tak sa kráľova záležitosť pred­kladala všet­kým znal­com zákona.

Ekumenický

13 Kráľ sa spýtal mudr­cov, ktorí sa vy­znali v pomeroch, lebo tak sa kráľova záležitosť pred­kladala všet­kým znal­com zákonov a pred­pisov;

Bible21

13 Po­ra­dil se však s mudrci znalý­mi po­stupů (králov­ské záleži­tosti se to­tiž řeši­ly se vše­mi znal­ci práv a řádů;

Bible21Ester1,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček