Bible21Ester1,14

Ester 1:14

nej­blíže mu byli Karše­na, Šet­ar, Ad­ma­ta, Taršiš, Me­res, Mar­se­na a Me­mu­chan – sedm per­ských a méd­ských vel­možů, kteří mě­li přístup k samé­mu krá­li a za­ují­ma­li přední mís­ta v říši):


Verš v kontexte

13 Po­ra­dil se však s mudrci znalý­mi po­stupů (králov­ské záleži­tosti se to­tiž řeši­ly se vše­mi znal­ci práv a řádů; 14 nej­blíže mu byli Karše­na, Šet­ar, Ad­ma­ta, Taršiš, Me­res, Mar­se­na a Me­mu­chan – sedm per­ských a méd­ských vel­možů, kteří mě­li přístup k samé­mu krá­li a za­ují­ma­li přední mís­ta v říši): 15 „Jak se má pod­le práva naložit s královnou Vaš­ti za to, že ne­u­po­s­lech­la Xer­xův králov­ský roz­kaz, když za ní po­slal eunuchy?“

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 a najb­ližší k nemu bol Karšena, Šetár, Ad­mata, Taršíš, Meres, Mar­sena a Memúchan, sedem kniežat, perz­ských a méd­skych, ktorí hľadeli na tvár kráľovu a ktorí sedeli na prvom mies­te v kráľov­stve):

Evanjelický

14 Najb­ližšie mu boli Karšená, Šétár, Ad­mátá, Taršíš, Meres, Mar­sená, Memúchán, sedem perz­ských a méd­skych kniežat, ktoré mali prí­stup ku kráľovi a sedeli na pop­red­nom mies­te v kráľov­stve:

Ekumenický

14 najb­ližšie mu boli Karšena, Šétar, Ad­máta, Taršíš, Meres, Mar­sena, Memúkan, sedem perz­ských a méd­skych hod­nos­tárov, ktorí mali prí­stup ku kráľovi a za­stávali pop­red­né mies­ta v kráľovstve:

Bible21

14 nej­blíže mu byli Karše­na, Šet­ar, Ad­ma­ta, Taršiš, Me­res, Mar­se­na a Me­mu­chan – sedm per­ských a méd­ských vel­možů, kteří mě­li přístup k samé­mu krá­li a za­ují­ma­li přední mís­ta v říši):

Bible21Ester1,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček