Bible21Deuteronomium18,4

Deuteronomium 18:4

Bu­deš mu také dávat prvo­ti­ny ze svého obi­lí, ví­na a ole­je a prvo­ti­ny z vlny svých ov­cí.


Verš v kontexte

3 Toto bu­dou kněží právoplatně do­stávat od li­du: Ti, kdo bu­dou přinášet oběť – ať už ze sko­tu nebo z bravu – dají knězi ple­ce, obě če­listi a žalu­dek. 4 Bu­deš mu také dávat prvo­ti­ny ze svého obi­lí, ví­na a ole­je a prvo­ti­ny z vlny svých ov­cí. 5 Jeho si to­tiž Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lil ze všech tvých kmenů, aby po všech­ny dny stál se svý­mi syny ve službě v Hos­po­di­nově jménu.

späť na Deuteronomium, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Pr­votinu svoj­ho obilia, svoj­ho vína a svoj­ho oleja a pr­votinu strihu svoj­ho drob­ného stáda, tiež dáš jemu.

Evanjelický

4 Daj mu pr­votinu svoj­ho obilia, i muštu a oleja, i pr­votinu toho, čo na­striháš zo svojich oviec!

Ekumenický

4 Daj mu pr­votiny svoj­ho obilia, muštu a oleja i pr­votiny vlny na­strihanej zo svojich oviec.

Bible21

4 Bu­deš mu také dávat prvo­ti­ny ze svého obi­lí, ví­na a ole­je a prvo­ti­ny z vlny svých ov­cí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček