Ekumenický5. Mojžišova18,4

5. Mojžišova 18:4

Deuteronomium

Daj mu pr­votiny svoj­ho obilia, muštu a oleja i pr­votiny vlny na­strihanej zo svojich oviec.


Verš v kontexte

3 Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ov­cu, do­stať toto: kňaz do­stane pred­nú lopat­ku, čeľusť a žalúdok. 4 Daj mu pr­votiny svoj­ho obilia, muštu a oleja i pr­votiny vlny na­strihanej zo svojich oviec. 5 Jeho si totiž vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, zo všet­kých tvojich kmeňov, aby bol on i jeho synovia po všet­ky dni v službe v mene Hos­podina.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Pr­votinu svoj­ho obilia, svoj­ho vína a svoj­ho oleja a pr­votinu strihu svoj­ho drob­ného stáda, tiež dáš jemu.

Evanjelický

4 Daj mu pr­votinu svoj­ho obilia, i muštu a oleja, i pr­votinu toho, čo na­striháš zo svojich oviec!

Ekumenický

4 Daj mu pr­votiny svoj­ho obilia, muštu a oleja i pr­votiny vlny na­strihanej zo svojich oviec.

Bible21

4 Bu­deš mu také dávat prvo­ti­ny ze svého obi­lí, ví­na a ole­je a prvo­ti­ny z vlny svých ov­cí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček