Bible21Deuteronomium10,9

Deuteronomium 10:9

Pro­to nemá Levi žádný podíl ani dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je jeho dě­dictvím, jak mu to Hos­po­din, tvůj Bůh po­věděl.


Verš v kontexte

8 Tenkrát Hos­po­din od­dě­lil kmen Levi, aby nosi­li Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy, aby stá­li před Hos­po­di­nem, slouži­li mu a v jeho jménu aby žeh­na­li, jak to činí až dodnes. 9 Pro­to nemá Levi žádný podíl ani dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je jeho dě­dictvím, jak mu to Hos­po­din, tvůj Bůh po­věděl. 10 Já jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako po­prvé, čtyřicet dní a čtyřicet no­cí. I tenkrát mě Hos­po­din vy­s­lyšel a svo­lil, že tě ne­za­hu­bí.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to ne­má Lévi podielu a dedičs­tva so svojimi brat­mi. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

9 Pre­to sa Lévímu nedos­talo podielu ani dedičného vlast­níc­tva s jeho brat­mi. Hos­podin sám je jeho dedičným vlast­níc­tvom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh.

Ekumenický

9 Pre­to Lévi nedos­tal podiel ani dedičs­tvo ako jeho bratia. Sám Hos­podin je jeho dedičným podielom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh.

Bible21

9 Pro­to nemá Levi žádný podíl ani dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je jeho dě­dictvím, jak mu to Hos­po­din, tvůj Bůh po­věděl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček