Roháček5. Mojžišova10,9

5. Mojžišova 10:9

Deuteronomium

Pre­to ne­má Lévi podielu a dedičs­tva so svojimi brat­mi. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril Hos­podin, tvoj Bôh.


Verš v kontexte

8 Toho času od­delil Hos­podin po­kolenie Léviho, aby nosili truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, a aby stáli pred Hos­podinom, aby mu slúžili a aby dávali požeh­nanie v jeho mene, jako je tomu až do dnešného dňa. 9 Pre­to ne­má Lévi podielu a dedičs­tva so svojimi brat­mi. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril Hos­podin, tvoj Bôh. 10 A ja som stál na vr­chu jako v tam­tie pr­vé dni, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. A Hos­podin ma vy­slyšal i ten raz; nech­cel ťa už po­tom Hospodin zkaziť.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to ne­má Lévi podielu a dedičs­tva so svojimi brat­mi. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

9 Pre­to sa Lévímu nedos­talo podielu ani dedičného vlast­níc­tva s jeho brat­mi. Hos­podin sám je jeho dedičným vlast­níc­tvom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh.

Ekumenický

9 Pre­to Lévi nedos­tal podiel ani dedičs­tvo ako jeho bratia. Sám Hos­podin je jeho dedičným podielom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh.

Bible21

9 Pro­to nemá Levi žádný podíl ani dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je jeho dě­dictvím, jak mu to Hos­po­din, tvůj Bůh po­věděl.