Evanjelický5. Mojžišova10,9

5. Mojžišova 10:9

Deuteronomium

Pre­to sa Lévímu nedos­talo podielu ani dedičného vlast­níc­tva s jeho brat­mi. Hos­podin sám je jeho dedičným vlast­níc­tvom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh.


Verš v kontexte

8 V tom čase Hos­podin od­delil kmeň Léví, aby nosil truh­lu zmluvy Hos­podinovej, aby stál pred Hos­podinom k Jeho službe a aby žeh­nal v Jeho mene až pod­nes. 9 Pre­to sa Lévímu nedos­talo podielu ani dedičného vlast­níc­tva s jeho brat­mi. Hos­podin sám je jeho dedičným vlast­níc­tvom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh. 10 Ja som však stál štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí na vr­chu ako pred­tým - a Hos­podin ma vy­slyšal i ten­toraz: Hos­podin ťa už nech­cel za­hubiť.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to ne­má Lévi podielu a dedičs­tva so svojimi brat­mi. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

9 Pre­to sa Lévímu nedos­talo podielu ani dedičného vlast­níc­tva s jeho brat­mi. Hos­podin sám je jeho dedičným vlast­níc­tvom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh.

Ekumenický

9 Pre­to Lévi nedos­tal podiel ani dedičs­tvo ako jeho bratia. Sám Hos­podin je jeho dedičným podielom, ako mu po­vedal Hos­podin, tvoj Boh.

Bible21

9 Pro­to nemá Levi žádný podíl ani dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je jeho dě­dictvím, jak mu to Hos­po­din, tvůj Bůh po­věděl.