Bible21Deuteronomium1,26

Deuteronomium 1:26

Vy jste však ne­by­li ochotni vy­dat se vzhů­ru a vze­pře­li jste se příka­zu Hos­po­di­na, svého Bo­ha.


Verš v kontexte

25 vza­li s se­bou něco z jejího ovo­ce a při­nes­li je nám. Po­té nám poda­li zprávu: „Země, kte­rou nám Hos­po­din, náš Bůh, dává, je dobrá.“ 26 Vy jste však ne­by­li ochotni vy­dat se vzhů­ru a vze­pře­li jste se příka­zu Hos­po­di­na, svého Bo­ha. 27 Za­ča­li jste ve svých stanech re­ptat: „Hos­po­din nás vy­ve­dl z Egyp­ta, pro­tože nás nenávi­děl! Vy­dal nás do ru­kou Emo­rej­ců, aby nás vy­hla­dil!

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Avšak nech­celi ste ísť hore, ale vzbúrili ste sa proti roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha,

Evanjelický

26 Ale nech­celi ste vy­stúpiť a priečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha;

Ekumenický

26 Vy ste však od­miet­li vy­stúpiť a roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ste sa vzop­reli.

Bible21

26 Vy jste však ne­by­li ochotni vy­dat se vzhů­ru a vze­pře­li jste se příka­zu Hos­po­di­na, svého Bo­ha.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček