Evanjelický5. Mojžišova1,26

5. Mojžišova 1:26

Deuteronomium

Ale nech­celi ste vy­stúpiť a priečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha;


Verš v kontexte

25 Vzali so sebou z plodín tej krajiny, donies­li ich k nám a podali nám správu. Po­vedali: Dob­rá je krajina, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh! 26 Ale nech­celi ste vy­stúpiť a priečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha; 27 re­ptali ste a hovorili ste po svojich stanoch: Pre­tože nás nenávidel Hos­podin, vy­viedol nás z Egyp­ta, aby nás vy­dal do rúk Amorej­com, a tak aby nás vy­hubil.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Avšak nech­celi ste ísť hore, ale vzbúrili ste sa proti roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha,

Evanjelický

26 Ale nech­celi ste vy­stúpiť a priečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha;

Ekumenický

26 Vy ste však od­miet­li vy­stúpiť a roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ste sa vzop­reli.

Bible21

26 Vy jste však ne­by­li ochotni vy­dat se vzhů­ru a vze­pře­li jste se příka­zu Hos­po­di­na, svého Bo­ha.