Ekumenický5. Mojžišova1,26

5. Mojžišova 1:26

Deuteronomium

Vy ste však od­miet­li vy­stúpiť a roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ste sa vzop­reli.


Verš v kontexte

25 Prinies­li nám z plodov tej krajiny, čo vzali so sebou, a podali nám túto správu: Krajina, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh, je dob­rá. 26 Vy ste však od­miet­li vy­stúpiť a roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ste sa vzop­reli. 27 Re­ptali ste vo svojich stanoch a hovorili ste: Hos­podin nás vy­viedol z Egypta z nenávisti, aby nás vy­dal do rúk Amorejčanov a za­hubil nás.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Avšak nech­celi ste ísť hore, ale vzbúrili ste sa proti roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha,

Evanjelický

26 Ale nech­celi ste vy­stúpiť a priečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha;

Ekumenický

26 Vy ste však od­miet­li vy­stúpiť a roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ste sa vzop­reli.

Bible21

26 Vy jste však ne­by­li ochotni vy­dat se vzhů­ru a vze­pře­li jste se příka­zu Hos­po­di­na, svého Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček