Bible21Deuteronomium1,17

Deuteronomium 1:17

Při sou­du buď­te ne­stranní. Vy­s­lech­ně­te malého stejně jako velkého; niko­ho se ne­le­kej­te, ne­boť soud náleží Bo­hu. Záleži­tost, která by pro vás byla pří­liš ne­s­na­dná, vzne­sete na mě a já ji vyslechnu.“


Verš v kontexte

16 Vašim soud­cům jsem tenkrát přikázal: „Vy­s­lech­nete své bra­t­ry a bu­dete sou­dit sprave­dlivě, ať půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přis­těhoval­cem. 17 Při sou­du buď­te ne­stranní. Vy­s­lech­ně­te malého stejně jako velkého; niko­ho se ne­le­kej­te, ne­boť soud náleží Bo­hu. Záleži­tost, která by pro vás byla pří­liš ne­s­na­dná, vzne­sete na mě a já ji vyslechnu.“ 18 Tenkrát jsem vám přikázal všech­no, co má­te dělat.

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Nebudete hľadieť v súde na osobu, ale vypočujete ako malého tak veľkého, nebudete sa báť ni­koho, lebo súd je Boží. A vec, ktorá by vám bola priťažká, donesiete ku mne, a ja ju vy­počujem.

Evanjelický

17 Neber­te ohľad na osobu pri súde, vy­počuj­te tak malého ako veľkého, neboj­te sa ni­koho, lebo súd pat­rí Bohu! A čo vám bude priťažké, pred­ložte mne, a ja to vy­počujem.

Ekumenický

17 Pri súde neber­te ohľad na osobu, vy­počuj­te rov­nako malého i veľkého, ni­koho sa neboj­te, lebo súd pat­rí Bohu! Zložitý prípad zver­te mne a ja o ňom roz­hod­nem.

Bible21

17 Při sou­du buď­te ne­stranní. Vy­s­lech­ně­te malého stejně jako velkého; niko­ho se ne­le­kej­te, ne­boť soud náleží Bo­hu. Záleži­tost, která by pro vás byla pří­liš ne­s­na­dná, vzne­sete na mě a já ji vyslechnu.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček