Bible21Deuteronomium1,18

Deuteronomium 1:18

Tenkrát jsem vám přikázal všech­no, co má­te dělat.


Verš v kontexte

17 Při sou­du buď­te ne­stranní. Vy­s­lech­ně­te malého stejně jako velkého; niko­ho se ne­le­kej­te, ne­boť soud náleží Bo­hu. Záleži­tost, která by pro vás byla pří­liš ne­s­na­dná, vzne­sete na mě a já ji vyslechnu.“ 18 Tenkrát jsem vám přikázal všech­no, co má­te dělat. 19 Po­tom jsme vy­táh­li od Orébu a pod­le příka­zu Hos­po­di­na, naše­ho Bo­ha, jsme šli ce­lou touto ve­likou, hroz­nou pouští, kte­rou jste vi­dě­li, směrem k emo­rej­ské­mu po­hoří, až jsme do­razi­li do Ká­deš-barné.

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A toho času som vám pri­kázal všet­ky veci, ktoré máte činiť.

Evanjelický

18 Tak som vám vtedy pri­kázal všet­ko, čo máte konať.

Ekumenický

18 Nato som vám dal aj všet­ky po­kyny o tom, čo máte robiť.

Bible21

18 Tenkrát jsem vám přikázal všech­no, co má­te dělat.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček