Bible21Deuteronomium1,16

Deuteronomium 1:16

Vašim soud­cům jsem tenkrát přikázal: „Vy­s­lech­nete své bra­t­ry a bu­dete sou­dit sprave­dlivě, ať půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přis­těhoval­cem.


Verš v kontexte

15 Vzal jsem tedy před­stavi­te­le vašich kmenů, moud­ré a zkušené muže, a us­tanovil jsem je za vaše vůd­ce, za správ­ce nad tisíci, nad sty, nad pa­desá­ti a deseti a za před­sta­vené vašich kmenů. 16 Vašim soud­cům jsem tenkrát přikázal: „Vy­s­lech­nete své bra­t­ry a bu­dete sou­dit sprave­dlivě, ať půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přis­těhoval­cem. 17 Při sou­du buď­te ne­stranní. Vy­s­lech­ně­te malého stejně jako velkého; niko­ho se ne­le­kej­te, ne­boť soud náleží Bo­hu. Záleži­tost, která by pro vás byla pří­liš ne­s­na­dná, vzne­sete na mě a já ji vyslechnu.“

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A pri­kázal som vašim sud­com toho času po­vediac: Vy­počuť obe strany svojich bratov a budete súdiť spraved­livo medzi človekom a medzi jeho bratom a medzi jeho po­hos­tínom.

Evanjelický

16 Vašim sud­com som v tom čase pri­kázal: Vy­počuj­te svojich súk­meňov­cov a súďte spravod­livo, či už má nie­kto spor so súk­meňov­com alebo s cudzin­com.

Ekumenický

16 Vtedy som pri­kázal vašim sud­com: Vy­počuj­te svojich bratov a súďte spravod­livo, či už má nie­kto spor so svojím bratom alebo s cudzincom.

Bible21

16 Vašim soud­cům jsem tenkrát přikázal: „Vy­s­lech­nete své bra­t­ry a bu­dete sou­dit sprave­dlivě, ať půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přis­těhoval­cem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček