Bible211. Letopisů9,11

1. Letopisů 9:11

dále Aza­ri­áš, syn Chilkiáše, syna Mešula­ma, syna Sádoka, syna Me­rajo­ta, syna Achi­tu­bova, zod­po­vědného za Boží dům;


Verš v kontexte

10 Z kněží to byl Jedajáš, Joja­rib, Jachin, 11 dále Aza­ri­áš, syn Chilkiáše, syna Mešula­ma, syna Sádoka, syna Me­rajo­ta, syna Achi­tu­bova, zod­po­vědného za Boží dům; 12 Adajáš, syn Je­ro­cha­ma, syna Paš­chura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adie­lův, syna Jachze­rova, syna Mešula­mova, syna Meši­le­mi­tova, syna Ime­rova.

späť na 1. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 a Azariáš, syn Hil­kiášov, syn Mešul­lamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, voj­voda domu Božieho.

Evanjelický

11 Azar­ja, syn Chil­kíju, syna Mešul­láma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúba, pred­staveného domu Božieho.

Ekumenický

11 Azar­ja, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítuba, pred­staveného Božieho domu.

Bible21

11 dále Aza­ri­áš, syn Chilkiáše, syna Mešula­ma, syna Sádoka, syna Me­rajo­ta, syna Achi­tu­bova, zod­po­vědného za Boží dům;

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček