Roháček1. Kronická9,11

1. Kronická 9:11

a Azariáš, syn Hil­kiášov, syn Mešul­lamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, voj­voda domu Božieho.


Verš v kontexte

10 A z kňazov: Jedai­áš, Jehojarib a Jachin 11 a Azariáš, syn Hil­kiášov, syn Mešul­lamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, voj­voda domu Božieho. 12 A Adai­áš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Mal­kiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jach­zerov, syn Mešul­lamov, syn Mešil­lemítov, syn Im­mérov.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 a Azariáš, syn Hil­kiášov, syn Mešul­lamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, voj­voda domu Božieho.

Evanjelický

11 Azar­ja, syn Chil­kíju, syna Mešul­láma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúba, pred­staveného domu Božieho.

Ekumenický

11 Azar­ja, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítuba, pred­staveného Božieho domu.

Bible21

11 dále Aza­ri­áš, syn Chilkiáše, syna Mešula­ma, syna Sádoka, syna Me­rajo­ta, syna Achi­tu­bova, zod­po­vědného za Boží dům;