Ekumenický1. Kronická9,11

1. Kronická 9:11

Azar­ja, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítuba, pred­staveného Božieho domu.


Verš v kontexte

10 Z kňazov: Jedaja, Jójaríb, Jákin, 11 Azar­ja, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítuba, pred­staveného Božieho domu. 12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíela, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lemíta, syna Im­mérov­ho

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 a Azariáš, syn Hil­kiášov, syn Mešul­lamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, voj­voda domu Božieho.

Evanjelický

11 Azar­ja, syn Chil­kíju, syna Mešul­láma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúba, pred­staveného domu Božieho.

Ekumenický

11 Azar­ja, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítuba, pred­staveného Božieho domu.

Bible21

11 dále Aza­ri­áš, syn Chilkiáše, syna Mešula­ma, syna Sádoka, syna Me­rajo­ta, syna Achi­tu­bova, zod­po­vědného za Boží dům;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček