Bible211. Královská1,49

1. Královská 1:49

Mezi Ado­niášový­mi hos­ty za­vládlo zděšení. Všich­ni přítomní se zve­dli a roz­prch­li se každý svou cestou.


Verš v kontexte

48 a ře­kl: ‚Požeh­nán buď Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, který dnes před mý­ma oči­ma do­sa­dil následníka na můj trůn.‘“ 49 Mezi Ado­niášový­mi hos­ty za­vládlo zděšení. Všich­ni přítomní se zve­dli a roz­prch­li se každý svou cestou. 50 Ado­niáš vstal a ze stra­chu před Šalo­mou­nem se běžel chy­tit ro­hů ol­táře.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 Vtedy sa predesili a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí boli za Adoniáša, a išli každý svojou ces­tou.

Evanjelický

49 Nato sa preľak­li a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí pat­rili k Adónijovi, a od­išli každý svojou ces­tou.

Ekumenický

49 Tu sa všet­ci Adónijovi hos­tia predesili, vstali a každý šiel svojou ces­tou.

Bible21

49 Mezi Ado­niášový­mi hos­ty za­vládlo zděšení. Všich­ni přítomní se zve­dli a roz­prch­li se každý svou cestou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček