Bible211. Královská1,50

1. Královská 1:50

Ado­niáš vstal a ze stra­chu před Šalo­mou­nem se běžel chy­tit ro­hů ol­táře.


Verš v kontexte

49 Mezi Ado­niášový­mi hos­ty za­vládlo zděšení. Všich­ni přítomní se zve­dli a roz­prch­li se každý svou cestou. 50 Ado­niáš vstal a ze stra­chu před Šalo­mou­nem se běžel chy­tit ro­hů ol­táře. 51 Šalo­mou­novi bylo ozná­meno: „Hle, Ado­niáš má z krále Šalo­mou­na strach. Drží se ro­hů ol­táře a říká: ‚Ať mi dnes král Šalo­moun odpřisáh­ne, že svého služebníka nene­chá popravit!‘“

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

50 A Adoniáš bojac sa Šalamúna vstal a od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Evanjelický

50 Aj Adónija sa bál Šalamúna; vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Ekumenický

50 Adónija mal zo Šalamúna strach. Vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Bible21

50 Ado­niáš vstal a ze stra­chu před Šalo­mou­nem se běžel chy­tit ro­hů ol­táře.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček