Bible211. Korintským1,6

1. Korintským 1:6

Kri­stovo svě­de­ctví je mezi vá­mi tak pevně us­ta­veno,


Verš v kontexte

5 byli jste v něm obo­haceni v každém ohle­du, každým slovem a veškerým po­znáním. 6 Kri­stovo svě­de­ctví je mezi vá­mi tak pevně us­ta­veno, 7 že nemá­te ne­do­sta­tek v žádném da­ru, za­tím­co očekává­te zje­vení naše­ho Pá­na Ježíše Krista.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 tak ako je svedoc­tvo Kris­tovo upev­nené medzi vami,

Evanjelický

6 len čo sa utvr­dilo medzi vami svedec­tvo o Kris­tovi,

Ekumenický

6 Keďže sa medzi vami utvr­dilo svedec­tvo o Kristovi,

Bible21

6 Kri­stovo svě­de­ctví je mezi vá­mi tak pevně us­ta­veno,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček