RoháčekZjavenie2,8

Zjavenie 2:8

A an­jelovi smyr­nen­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten pr­vý a po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil:


Verš v kontexte

7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je pro­stred raja Božieho. 8 A an­jelovi smyr­nen­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten pr­vý a po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil: 9 Znám tvoje skut­ky aj t­voje súženie aj t­voju chudobu - ale si bohatý - aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Žid­mi, a nie sú, ale shromaždením satanovým.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A an­jelovi smyr­nen­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten pr­vý a po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil:

Evanjelický

8 An­jelovi cir­kev­ného zboru smyr­nen­ského na­píš: Toto hovorí Pr­vý a Po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil:

Ekumenický

8 An­jelovi cir­kvi v Smyrne na­píš:

Bible21

8 „An­dělu církve ve Smyrně na­piš: Toto praví Ten první i po­slední, který byl mrt­vý a ožil: