RoháčekZjavenie2,10

Zjavenie 2:10

Nič sa neboj toho, čo máš tr­pieť. Hľa, diabol uvrh­ne niek­torých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď ver­ný až do smr­ti, a dám ti korunu života.


Verš v kontexte

9 Znám tvoje skut­ky aj t­voje súženie aj t­voju chudobu - ale si bohatý - aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Žid­mi, a nie sú, ale shromaždením satanovým. 10 Nič sa neboj toho, čo máš tr­pieť. Hľa, diabol uvrh­ne niek­torých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď ver­ný až do smr­ti, a dám ti korunu života. 11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, ne­uškodí druhá sm­rť.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Nič sa neboj toho, čo máš tr­pieť. Hľa, diabol uvrh­ne niek­torých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď ver­ný až do smr­ti, a dám ti korunu života.

Evanjelický

10 Neboj sa toho, čo máš tr­pieť! Aj­hľa, diabol hod­lá nie­ktorých z vás vrh­núť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života!

Ekumenický

10 Neboj sa toho, čo máš vy­tr­pieť! Hľa, diabol nie­ktorých z vás uvrh­ne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desaťd­ní. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života!

Bible21

10 Nic se ne­boj to­ho, co máš vy­trpět. Hle, ďábel uvrh­ne něk­teré z vás do vězení, abys­te byli vy­zkoušeni, a bu­dete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti ko­ru­nu živo­ta.