RoháčekŽidom12,13

Židom 12:13

a rob­te priamu drahu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, ne­vybočilo, ale radšej bolo uzdravené.


Verš v kontexte

12 Pre­to posil­nite opustené ruky a zomd­lené kolená vzpriam­te 13 a rob­te priamu drahu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, ne­vybočilo, ale radšej bolo uzdravené. 14 Stíhaj­te po­koj so všet­kými a po­svätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána,

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 a rob­te priamu drahu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, ne­vybočilo, ale radšej bolo uzdravené.

Evanjelický

13 A urov­naj­te si chod­níky nohám, aby to, čo je chromé, sa ne­vyt­klo, ale radšej ozdravelo.

Ekumenický

13 a vaše nohy nech kráčajú po priamych chod­níkoch, aby sa to, čo je chromé, ú­pl­ne ne­vykĺbilo, ale skôr uzdravilo.

Bible21

13 a „zaveď­te své kroky na přímé cesty,“ aby to, co kul­há, zce­la ne­och­rnulo, ale radě­ji bylo uz­dra­veno.