RoháčekŽalmy95,3

Žalmy 95:3

Lebo Hos­podin je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všet­kými boh­mi,


Verš v kontexte

2 Predídime jeho tvár s chválou! Po­krikuj­me mu radost­ne žal­my!
3 Lebo Hos­podin je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všet­kými boh­mi,
4 v ktorého ruke sú ne­vys­tih­lé hl­biny zeme, a končiare vr­chov sú jeho.

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo Hos­podin je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všet­kými boh­mi,

Evanjelický

3 Lebo Hos­podin je veľký Boh a nad všet­kými boh­mi veľký Kráľ.

Ekumenický

3 Veď Hos­podin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všet­kými božs­tvami.

Bible21

3 Ve­liký Bůh je Hos­po­din přece, veliký Král nad vše­mi bo­hy.