EkumenickýŽalmy95,3

Žalmy 95:3

Veď Hos­podin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všet­kými božs­tvami.


Verš v kontexte

2 Pred­stúp­me vďačne pred jeho tvár, zvučne ho veleb­me žal­mami!
3 Veď Hos­podin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všet­kými božs­tvami.
4 Hl­biny zeme má vo svojej ruke, pat­ria mu končiare vr­chov.

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo Hos­podin je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všet­kými boh­mi,

Evanjelický

3 Lebo Hos­podin je veľký Boh a nad všet­kými boh­mi veľký Kráľ.

Ekumenický

3 Veď Hos­podin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všet­kými božs­tvami.

Bible21

3 Ve­liký Bůh je Hos­po­din přece, veliký Král nad vše­mi bo­hy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček