RoháčekŽalmy83,8

Žalmy 83:8

Gebal, Am­mon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru.


Verš v kontexte

7 stány Edomove a Iz­maeliti, Moáb a Hag­rovia,
8 Gebal, Am­mon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru.
9 Aj As­súr sa pri­pojil k nim; stali sa ramenom synov Lota. Sélah.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

8 Gebal, Am­mon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru.

Evanjelický

8 Gebal, Am­món a Amálék, Filištín­sko s obyvateľmi Týru.

Ekumenický

8 Gebal, Amón s Amálekom, Filištín­sko a obyvatelia Týru.

Bible21

8 Ge­bal i Amon spo­lu s Amalekovci, Filištíni spo­lu s Týr­ský­mi,