RoháčekŽalmy83,7

Žalmy 83:7

stány Edomove a Iz­maeliti, Moáb a Hag­rovia,


Verš v kontexte

6 Lebo sa uradili spolu jako jed­no srdce; urobili sm­luvu proti tebe,
7 stány Edomove a Iz­maeliti, Moáb a Hag­rovia,
8 Gebal, Am­mon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

7 stány Edomove a Iz­maeliti, Moáb a Hag­rovia,

Evanjelický

7 stany Edómu a Iz­mael­cov, Móáb a Hagar­ci,

Ekumenický

7 stany Edómčanov a Iz­maelitov, Moábčanov a Hagarov,

Bible21

7 tá­bor Edom­ců spo­lu s Izmaelity, Hagrité spo­lu s Moáb­ci,