RoháčekŽalmy22,3

Žalmy 22:3

Môj Bože, volám vod­ne, a ne­od­povedáš; volám vnoci, a niet mi utíšenia.


Verš v kontexte

2 Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opus­til? ! Ďaleko sú od môj­ho spasenia slová môj­ho kriku.
3 Môj Bože, volám vod­ne, a ne­od­povedáš; volám vnoci, a niet mi utíšenia.
4 Ale ty si svätý, ktorý tróniš na chválach Iz­raelových.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

3 Môj Bože, volám vod­ne, a ne­od­povedáš; volám vnoci, a niet mi utíšenia.

Evanjelický

3 Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa ne­ozývaš, aj v noci, ale ne­môžem sa utíšiť.

Ekumenický

3 Bože môj, volám vo dne — ne­od­povedáš. Volám v noci — ne­viem sa utíšiť.

Bible21

3 Ce­lé dny vo­lám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za no­cí ne­mo­hu najít klid.