RoháčekSudcov6,20

Sudcov 6:20

A an­jel Boží mu riekol: Vez­mi mäso i nek­vasené chleby a polož to na túto skalu a poliev­kou polej. A urobil tak.


Verš v kontexte

19 A Gede­on vošiel do domu a pri­pravil kozľa a z efy múky nek­vasených chlebov. Mäso vložil do koša a poliev­ku vy­lial do hr­n­ca a vy­niesol to k nemu pod dub a obetoval. 20 A an­jel Boží mu riekol: Vez­mi mäso i nek­vasené chleby a polož to na túto skalu a poliev­kou polej. A urobil tak. 21 Vtedy vy­tiahol an­jel Hos­podinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dot­kol mäsa i nek­vasených chlebov, vy­stúpil oheň zo skaly a strávil mäso i nek­vasené chleby, a an­jel Hos­podinov od­išiel od jeho očí.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 A an­jel Boží mu riekol: Vez­mi mäso i nek­vasené chleby a polož to na túto skalu a poliev­kou polej. A urobil tak.

Evanjelický

20 Po­vedal mu an­jel Boží: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb a polož na túto skalu, a poliev­ku vy­lej. Urobil to.

Ekumenický

20 Boží an­jel mu po­vedal: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb, polož ich na skalu; poliev­ku vy­lej. On to urobil.

Bible21

20 Hos­po­dinův an­děl mu ře­kl: „Vez­mi maso a chle­by a po­lož je zde na skálu. Vývar vylij.“ A když to Ge­de­on udělal,