RoháčekSudcov6,21

Sudcov 6:21

Vtedy vy­tiahol an­jel Hos­podinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dot­kol mäsa i nek­vasených chlebov, vy­stúpil oheň zo skaly a strávil mäso i nek­vasené chleby, a an­jel Hos­podinov od­išiel od jeho očí.


Verš v kontexte

20 A an­jel Boží mu riekol: Vez­mi mäso i nek­vasené chleby a polož to na túto skalu a poliev­kou polej. A urobil tak. 21 Vtedy vy­tiahol an­jel Hos­podinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dot­kol mäsa i nek­vasených chlebov, vy­stúpil oheň zo skaly a strávil mäso i nek­vasené chleby, a an­jel Hos­podinov od­išiel od jeho očí. 22 A keď uvidel Gede­on, že to bol anjel Hos­podinov, po­vedal Gede­on: Ach, Pane Hos­podine, is­tot­ne pre­to som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár, aby som zomrel.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy vy­tiahol an­jel Hos­podinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dot­kol mäsa i nek­vasených chlebov, vy­stúpil oheň zo skaly a strávil mäso i nek­vasené chleby, a an­jel Hos­podinov od­išiel od jeho očí.

Evanjelický

21 A an­jel Pánov vy­strčil koniec palice, ktorú mal v ruke, a dot­kol sa ním mäsa a nek­vaseného chleba. Zo skaly vy­šľahol oheň a strávil mäso a nek­vasený chlieb. An­jel Hos­podinov zmizol z očú.

Ekumenický

21 Hos­podinov an­jel sa dot­kol kon­com palice, ktorú mal v ruke, mäsa i nek­vasených chlebov. Zo skaly vy­šľahol oheň a po­hl­til mäso i nek­vasené chleby. Hos­podinov an­jel mu medzi­tým zmizol z očí.

Bible21

21 Hos­po­dinův an­děl zve­dl hůl, kte­rou měl v ru­ce, a do­tkl se jejím kon­cem masa a chle­bů. Ze skály vy­šle­hl oheň a maso i chle­by po­hl­til. Me­zi­tím se mu Hos­po­dinův an­děl ztra­til z očí.