RoháčekSkutky28,7

Skutky 28:7

Skutky apoštolov

A na okolí toho mies­ta mal polia naj­pop­red­nejší človek ostrova, menom Pub­lius, ktorý nás prijal a tri dni priateľs­ky hos­til.


Verš v kontexte

6 Oni však očakávali, že opuch­ne alebo že pad­ne razom mŕt­vy. Ale keď za­veľa čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mien­ku a vraveli, že je boh. 7 A na okolí toho mies­ta mal polia naj­pop­red­nejší človek ostrova, menom Pub­lius, ktorý nás prijal a tri dni priateľs­ky hos­til. 8 A stalo sa, že otec Pub­li­ov ležal trápený horúčkou a čer­vien­kou, ku ktorému vošiel Pavel, po­mod­lil sa, vzložil na neho ruky a uzdravil ho.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

7 A na okolí toho mies­ta mal polia naj­pop­red­nejší človek ostrova, menom Pub­lius, ktorý nás prijal a tri dni priateľs­ky hos­til.

Evanjelický

7 Náčel­ník os­trova, menom Pub­lius, mal neďaleko majetok; i vzal nás k sebe a tri dni nás priateľs­ky hos­til.

Ekumenický

7 V okolí toho mies­ta mal po­zem­ky náčel­ník os­trova Pub­lius. Ten nás prijal a tri dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí.

Bible21

7 V těch mís­tech měl po­zemky přední muž toho os­t­rova jménem Pu­b­lius. Ten nás při­jal a po tři dny nás přá­tel­s­ky hostil.