EkumenickýSkutky28,7

Skutky 28:7

Skutky apoštolov

V okolí toho mies­ta mal po­zem­ky náčel­ník os­trova Pub­lius. Ten nás prijal a tri dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí.


Verš v kontexte

6 Oni čakali, že čo­skoro opuch­ne alebo pad­ne mŕt­vy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mien­ku a hovorili, že je boh. 7 V okolí toho mies­ta mal po­zem­ky náčel­ník os­trova Pub­lius. Ten nás prijal a tri dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. 8 Pub­li­ov otec práve vtedy ležal chorý; mal ú­plavicu s horúčkou. Pavol vošiel k nemu, po­mod­lil sa, položil naňho ruky a uzdravil ho.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

7 A na okolí toho mies­ta mal polia naj­pop­red­nejší človek ostrova, menom Pub­lius, ktorý nás prijal a tri dni priateľs­ky hos­til.

Evanjelický

7 Náčel­ník os­trova, menom Pub­lius, mal neďaleko majetok; i vzal nás k sebe a tri dni nás priateľs­ky hos­til.

Ekumenický

7 V okolí toho mies­ta mal po­zem­ky náčel­ník os­trova Pub­lius. Ten nás prijal a tri dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí.

Bible21

7 V těch mís­tech měl po­zemky přední muž toho os­t­rova jménem Pu­b­lius. Ten nás při­jal a po tři dny nás přá­tel­s­ky hostil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček