RoháčekSkutky28,6

Skutky 28:6

Skutky apoštolov

Oni však očakávali, že opuch­ne alebo že pad­ne razom mŕt­vy. Ale keď za­veľa čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mien­ku a vraveli, že je boh.


Verš v kontexte

5 Ale on striasol zviera do ohňa, a ne­stalo sa mu nič zlého. 6 Oni však očakávali, že opuch­ne alebo že pad­ne razom mŕt­vy. Ale keď za­veľa čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mien­ku a vraveli, že je boh. 7 A na okolí toho mies­ta mal polia naj­pop­red­nejší človek ostrova, menom Pub­lius, ktorý nás prijal a tri dni priateľs­ky hos­til.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 Oni však očakávali, že opuch­ne alebo že pad­ne razom mŕt­vy. Ale keď za­veľa čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mien­ku a vraveli, že je boh.

Evanjelický

6 Očakávali, že opuch­ne alebo naraz pad­ne mŕt­vy. Keď však dlho čakali a videli, že sa mu nič zlé ne­stalo, zmenili svoju mien­ku o ňom a hovorili, že je bohom.

Ekumenický

6 Oni čakali, že čo­skoro opuch­ne alebo pad­ne mŕt­vy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mien­ku a hovorili, že je boh.

Bible21

6 Do­mo­rod­ci očekáva­li, že oteče ane­bo náhle padne mr­tev. Když ale dlouho če­ka­li a vi­dě­li, že se mu nic zlého ne­děje, změni­li názor a za­ča­li ří­kat, že je to bůh.