RoháčekSkutky15,32

Skutky 15:32

Skutky apoštolov

A Júdas a Sílas, ktorí boli aj sami prorok­mi, na­pomínali bratov mnohými slovami a upevňovali.


Verš v kontexte

31 A keď prečítali, za­radovali sa po­tešeniu. 32 A Júdas a Sílas, ktorí boli aj sami prorok­mi, na­pomínali bratov mnohými slovami a upevňovali. 33 A keď tam pobudli nejaký čas, boli pre­pus­tení od bratov s po­kojom k tým, ktorí ich po­slali.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

32 A Júdas a Sílas, ktorí boli aj sami prorok­mi, na­pomínali bratov mnohými slovami a upevňovali.

Evanjelický

32 Júda a Sílas, ktorí tiež boli proroci, po­vzbudzovali po­tom bratov a po­silňovali mnohými slovami.

Ekumenický

32 Júda a Sílas mnohými slovami po­vzbudzovali a po­silňovali bratov, lebo aj oni boli prorok­mi.

Bible21

32 Juda se Si­la­sem (kteří byli také pro­ro­ci) pak mno­ha slovy po­vzbu­zova­li a po­si­lova­li bra­t­ry.