RoháčekSkutky15,15

Skutky 15:15

Skutky apoštolov

A s tým sa srov­návajú slová prorokov, ako je na­písané:


Verš v kontexte

14 Šimon p­ráve rozprával, ako Bôh najprv po­hliadol, aby vzal z po­hanov ľud na svoje meno. 15 A s tým sa srov­návajú slová prorokov, ako je na­písané: 16 Po­tom sa na­vrátim a zase vy­stavím pad­lý stán Dávidov i jeho zboreniny znova vy­budujem a po­stavím ho rov­no,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 A s tým sa srov­návajú slová prorokov, ako je na­písané:

Evanjelický

15 A s tým sú­hlasia aj proroc­ké reči, ako je na­písané:

Ekumenický

15 S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je na­písané:

Bible21

15 S tím se plně sho­dují slova pro­roků, ne­boť je psáno: