RoháčekPríslovia20,7

Príslovia 20:7

Spraved­livý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti; blaho­slavení jeho synovia po ňom.


Verš v kontexte

6 Mnohý človek sa stret­ne s mužom, ktorý mu pre­ukáže nejaké milosrdenstvo; ale ver­ného muža spoľah­livého kto naj­de?
7 Spraved­livý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti; blaho­slavení jeho synovia po ňom.
8 Kráľ sediac na súd­nej stolici roz­háňa svojimi očima všet­ko zlé.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 Spraved­livý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti; blaho­slavení jeho synovia po ňom.

Evanjelický

7 Spravod­livý kráča vo svojej bez­úhon­nos­ti, blaho­slavené budú jeho deti po ňom.

Ekumenický

7 Spravod­livý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal.

Bible21

7 Sprave­dlivý je, kdo ži­je v poctivosti; šťastní bu­dou jeho po­tom­ci!