RoháčekPieseň4,7

Pieseň 4:7

Celá si krás­na moja priateľko, a nie je na tebe vady.


Verš v kontexte

6 Do­kiaľ nezavanie a ne­sc­hladí sa deň, a ne­utečú tiene, odídem k vr­chu myrr­hy a k vŕšku kadiva.
7 Celá si krás­na moja priateľko, a nie je na tebe vady.
8 So mnou s Libanona, ne­ves­to, so mnou s Libanona prij­deš; budeš sa dívať s vr­chola ­vr­chu Amány, s vr­chola ­vr­chu Šeníra a Her­mona, s peleší ľvov, s vr­chov par­dov.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Celá si krás­na moja priateľko, a nie je na tebe vady.

Evanjelický

7 Celá si krás­na, moja milovaná, a škvr­ny na tebe niet.

Ekumenický

7 Celá si krás­na, priateľka moja, a škvr­ny na tebe niet.

Bible21

7 Ce­lá jsi krásná, lásko má, jsi doko­nalá, bez va­dy!