RoháčekObediáš1,15

Obediáš 1:15

Lebo je blízko deň Hos­podinov, k­torý prij­de na všet­ky tie národy. Jako si robil, tak sa urobí aj tebe; tvoja od­plata sa na­vráti na tvoju hlavu.


Verš v kontexte

14 Ani ne­stoj na roz­ces­tí, aby si vy­ťal tých, ktorí by z neho unik­li, ani ne­vydaj nep­riateľovi jeho po­zos­tat­kov v deň úz­kos­ti. 15 Lebo je blízko deň Hos­podinov, k­torý prij­de na všet­ky tie národy. Jako si robil, tak sa urobí aj tebe; tvoja od­plata sa na­vráti na tvoju hlavu. 16 Lebo jako ste pili na vr­chu mojej svätos­ti, tak budú piť všet­ky tie národy ustavične, a tedy budú piť a budú hl­tať a budú, jako keby ich nebolo bývalo.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo je blízko deň Hos­podinov, k­torý prij­de na všet­ky tie národy. Jako si robil, tak sa urobí aj tebe; tvoja od­plata sa na­vráti na tvoju hlavu.

Evanjelický

15 Lebo blíz­ko je deň Hos­podinov proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu.

Ekumenický

15 Blíz­ko je totiž deň Hos­podina proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu.

Bible21

15 Blízko je Hos­po­dinův denpro­ti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé či­ny se ti vrátí na hlavu.