Roháček4. Mojžišova6,15

4. Mojžišova 6:15

Numeri

A koš nek­vasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, za­miesené v oleji, a nek­vasené ten­ké osúchy, po­mazané olejom, a ich obil­nú obeť aj ich liate obeti.


Verš v kontexte

14 A bude obetovať svoj obet­ný dar Hos­podinovi, jed­ného ročného barán­ka bez vady zápal­nou obeťou a jed­nu ročnú ovcu bez vady obeťou za hriech a jed­ného barana bez vady po­koj­nou obeťou. 15 A koš nek­vasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, za­miesené v oleji, a nek­vasené ten­ké osúchy, po­mazané olejom, a ich obil­nú obeť aj ich liate obeti. 16 A kňaz bude obetovať pred Hos­podinom a učiní jeho obeť za hriech i jeho zápal­nú obeť.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 A koš nek­vasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, za­miesené v oleji, a nek­vasené ten­ké osúchy, po­mazané olejom, a ich obil­nú obeť aj ich liate obeti.

Evanjelický

15 kôš nek­vasených koláčov z jem­nej múky, za­miesenej s olejom, nek­vasené ten­ké po­súchy, po­mazané olejom, k tomu pat­riacu po­kr­movú obeť a úliat­by.

Ekumenický

15 kôš nek­vasených chlebov, koláčov z jemnej múky za­miesených olejom a nek­vasené, olejom za­miesené po­súchy a k tomu prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu.

Bible21

15 dále koš ne­kvašeného pečiva z jemné mou­ky, bo­chánky za­dělané ole­jem, ne­kvašené placky po­mazané ole­jem a s nimi patřičné moučné obě­ti a ú­lit­by.