RoháčekMarek1,42

Marek 1:42

Evanjelium podľa Mareka

A keď to povedal, hneď od­išlo od neho malomocen­stvo, a bol očis­tený.


Verš v kontexte

41 A Ježiš, ľútosťou hnutý, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý! 42 A keď to povedal, hneď od­išlo od neho malomocen­stvo, a bol očis­tený. 43 A prís­nosťou sa ob­rátiac na neho hneď ho po­slal preč

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 A keď to povedal, hneď od­išlo od neho malomocen­stvo, a bol očis­tený.

Evanjelický

42 [Ako to po­vedal], hneď od­išlo od neho malomocen­stvo a bol očis­tený.

Ekumenický

42 Jeho malomocen­stvo hneď zmiz­lo a bol očis­tený.

Bible21

42 Malo­mo­cen­ství ho hned opusti­lo a byl čis­tý.

RoháčekMarek1,42