RoháčekMarek1,43

Marek 1:43

Evanjelium podľa Mareka

A prís­nosťou sa ob­rátiac na neho hneď ho po­slal preč


Verš v kontexte

42 A keď to povedal, hneď od­išlo od neho malomocen­stvo, a bol očis­tený. 43 A prís­nosťou sa ob­rátiac na neho hneď ho po­slal preč 44 a riekol mu: Hľaď, aby si ni­komu ne­povedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoc­tvo.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A prís­nosťou sa ob­rátiac na neho hneď ho po­slal preč

Evanjelický

43 I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami:

Ekumenický

43 Prís­ne ho na­pomenul a hneď ho po­slal preč.

Bible21

43 Ježíš ho pak ihned po­slal pryč s přísným va­rováním:

RoháčekMarek1,43