RoháčekMarek1,15

Marek 1:15

Evanjelium podľa Mareka

a hovoril: Na­pl­nil sa čas, a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie. Čiňte po­kánie a ver­te evan­jelium!


Verš v kontexte

14 A po­tom, keď bol Ján vy­daný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evan­jelium kráľov­stva Božieho 15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas, a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie. Čiňte po­kánie a ver­te evan­jelium! 16 A chodiac pop­ri Galilej­skom mori videl Šimona a An­dreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas, a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie. Čiňte po­kánie a ver­te evan­jelium!

Evanjelický

15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie; po­kánie čiňte a ver­te v evan­jelium!

Ekumenický

15 Vravel: Na­pl­nil sa čas a pri­blížilo sa Božie kráľov­stvo. Kajaj­te sa a ver­te v evanjelium!

Bible21

15 „Čas se na­plnil – Boží králov­ství je blízko. Čiň­te pokání a věř­te evangeliu!“

RoháčekMarek1,15