Bible21Marek1,15

Marek 1:15

„Čas se na­plnil – Boží králov­ství je blízko. Čiň­te pokání a věř­te evangeliu!“


Verš v kontexte

14 Po­té, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Ga­li­le­je a kázal Boží evange­li­um: 15 „Čas se na­plnil – Boží králov­ství je blízko. Čiň­te pokání a věř­te evangeliu!“ 16 Když se pak pro­cházel podél Ga­li­lej­ského je­ze­ra, uvi­děl Ši­mo­na a jeho bra­t­ra On­dře­je, jak házejí síť do vody (by­li to to­tiž rybáři).

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas, a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie. Čiňte po­kánie a ver­te evan­jelium!

Evanjelický

15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie; po­kánie čiňte a ver­te v evan­jelium!

Ekumenický

15 Vravel: Na­pl­nil sa čas a pri­blížilo sa Božie kráľov­stvo. Kajaj­te sa a ver­te v evanjelium!

Bible21

15 „Čas se na­plnil – Boží králov­ství je blízko. Čiň­te pokání a věř­te evangeliu!“

Bible21Marek1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček