RoháčekMalachiáš3,12

Malachiáš 3:12

A budú vás blaho­slaviť všet­ky národy, lebo vy budete roz­košnou zemou ľúbou, hovorí Hos­podin Zá­stupov.


Verš v kontexte

11 A po­kar­hám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom ne­pomece vinič na poli, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 12 A budú vás blaho­slaviť všet­ky národy, lebo vy budete roz­košnou zemou ľúbou, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 13 Dr­zé sú vaše slová proti mne, hovorí Hos­podin a hovoríte: Čože hovoríme proti tebe?

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A budú vás blaho­slaviť všet­ky národy, lebo vy budete roz­košnou zemou ľúbou, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

12 Všech­ny náro­dy řeknou: „Blaze vám!“ a vaše země bude nád­herná, praví Hos­po­din zástupů.