RoháčekLukáš15,15

Lukáš 15:15

Evanjelium podľa Lukáša

A išiel a pri­pojil sa ktorémusi z občanov tej krajiny, a ten ho po­slal na svoje polia pásť svine.


Verš v kontexte

14 Keď po­tom všet­ko strovil, na­stal veliký hlad v tej krajine, a on začal tr­pieť núdzou. 15 A išiel a pri­pojil sa ktorémusi z občanov tej krajiny, a ten ho po­slal na svoje polia pásť svine. 16 A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žraly svine, ale mu ho nikto nedával.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 A išiel a pri­pojil sa ktorémusi z občanov tej krajiny, a ten ho po­slal na svoje polia pásť svine.

Evanjelický

15 Išiel teda a uchytil sa u jed­ného z občanov toho kraja, a ten ho po­slal na pole svine pásť.

Ekumenický

15 Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho po­slal na svoje pole pásť svine.

Bible21

15 Pozdě­ji se uchy­til u jedno­ho obča­na té země a ten ho po­slal na pole pást pra­sa­ta.