Roháček3. Mojžišova25,21

3. Mojžišova 25:21

Leviticus

Nuž roz­kážem svoj­mu požeh­naniu, aby prišlo hoj­ne na vás šies­teho roku, a donesie vám úrodu na tri roku.


Verš v kontexte

20 A keby ste po­vedali: A čože budeme jesť sied­meho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody? 21 Nuž roz­kážem svoj­mu požeh­naniu, aby prišlo hoj­ne na vás šies­teho roku, a donesie vám úrodu na tri roku. 22 A budete siať ôs­meho roku a jesť zo starej úrody až do deviateho roku. Do­kiaľ ne­prij­de jeho úroda, budete jesť staré.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž roz­kážem svoj­mu požeh­naniu, aby prišlo hoj­ne na vás šies­teho roku, a donesie vám úrodu na tri roku.

Evanjelický

21 dám vám svoje požeh­nanie v šies­tom roku, takže vám vy­dá úrodu na tri roky.

Ekumenický

21 V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky.

Bible21

21 Šestého roku na vás sešlu ta­kové požeh­nání, že země vy­dá úro­du na tři roky!