RoháčekKolosenským1,2

Kolosenským 1:2

svätým a ver­ným bratom v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta, vôľou Božou, a brat Timote­us 2 svätým a ver­ným bratom v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Ďakujeme Bohu a Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta vždyc­ky sa za vás mod­liac,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 svätým a ver­ným bratom v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kris­tovi. Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša Kris­ta]!

Ekumenický

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca.

Bible21

2 svatým a věrným bra­trům v Kri­stu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce.