EkumenickýKolosenským1,2

Kolosenským 1:2

svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca.


Verš v kontexte

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timotej 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca. 3 Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 svätým a ver­ným bratom v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kris­tovi. Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša Kris­ta]!

Ekumenický

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca.

Bible21

2 svatým a věrným bra­trům v Kri­stu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček