Bible21Koloským1,2

Koloským 1:2

svatým a věrným bra­trům v Kri­stu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce.


Verš v kontexte

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Ti­mo­te­us 2 svatým a věrným bra­trům v Kri­stu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce. 3 Kdyko­li se za vás mod­lí­me, dě­kuje­me Bo­hu, Otci naše­ho Pá­na Ježíše Krista,

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 svätým a ver­ným bratom v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kris­tovi. Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša Kris­ta]!

Ekumenický

2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca.

Bible21

2 svatým a věrným bra­trům v Kri­stu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček