RoháčekKolosenským1,13

Kolosenským 1:13

ktorý nás vy­trh­nul z moci tem­nos­ti a pre­miest­nil do kráľov­stva Syna svojej lás­ky,


Verš v kontexte

12 ďakujúc Ot­covi, ktorý nás učinil schop­ných k podielu na lose svätých vo svet­le, 13 ktorý nás vy­trh­nul z moci tem­nos­ti a pre­miest­nil do kráľov­stva Syna svojej lás­ky, 14 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 ktorý nás vy­trh­nul z moci tem­nos­ti a pre­miest­nil do kráľov­stva Syna svojej lás­ky,

Evanjelický

13 vy­tr­hol nás z moci tmy a preniesol do kráľov­stva svoj­ho milovaného Syna.

Ekumenický

13 On nás vy­tr­hol z moci tmy a preniesol do kráľov­stva svoj­ho milovaného Syna,

Bible21

13 On nás vy­svo­bo­dil z na­d­vlá­dy temno­ty a přene­sl do králov­ství svého mi­lovaného Sy­na,