RoháčekJózua17,5

Józua 17:5

A pripadlo Manas­sesovi desať po­v­raz­cov krome toho, čo do­stal zo zeme Gileáda a Bázana, ktoré za Jor­dánom.


Verš v kontexte

4 ktoré pri­stúpiac pred Eleazára, kňaza, a pred Jozuu, syna Núnov­ho, a pred kniežatá riek­ly: Hos­podin pri­kázal Mojžišovi, aby nám dal dedičs­tvo medzi našimi brat­mi. A tak im dal, na roz­kaz Hos­podinov, dedičs­tvo medzi brat­mi ich ot­ca. 5 A pripadlo Manas­sesovi desať po­v­raz­cov krome toho, čo do­stal zo zeme Gileáda a Bázana, ktoré za Jor­dánom. 6 Lebo dcéry Manas­sesove do­staly dedičs­tvo medzi jeho syn­mi. A zem Gileád dostala sa os­tat­ným synom Manas­sesovým.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

5 A pripadlo Manas­sesovi desať po­v­raz­cov krome toho, čo do­stal zo zeme Gileáda a Bázana, ktoré za Jor­dánom.

Evanjelický

5 Tak pri­pad­lo Menaššemu desať dielov ok­rem krajiny Gileád a Bášán za Jor­dánom.

Ekumenický

5 Tak pri­pad­lo Menaššemu desať dielov ok­rem krajiny Gileád a Bášan za Jor­dánom,

Bible21

5 Mana­se­sovi tedy připadlo deset přídělů (mi­mo gi­leád­ské a bášan­ské země v Za­jordání),